2012/01/28

CT Модэлний цуглуулга

Энэ удаадаа би модэлнууд оруулж байна энийг би өөрөө олж нийлүүлсэн юмаа


 
 
Эдгээр моделууд байгаа би өөрийнхөө компютер дээр туршсан та бүхэн зүгээр л хуулах л үлдсэн байга.
Дээр тависан

No comments:

Post a Comment