2012/01/14

Jailbreak Mod

http://jailbreakwiiinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/jailbreak-wii-xbox-ps3-iphone1.jpeg
 Энэ нь Шоронгынхон болон цагдаанарын хооронд болох үйл явдал юмаа.

Хэрэгтэй зүйлс 
Плагин 
Scripting 
Өнгөтөөр бичих


No comments:

Post a Comment