2012/02/07

Бонусын амийг нь хорлуулагч/afk slay(er)/

http://www.bigcheesebadges.com/images/afk.png
 Энэ бол бонус гэж серверт нэг гай байдаг энэ асуудлыг шийдэх бас 1 арга юмаа.

No comments:

Post a Comment