2012/02/18

Spam kick Лэгч

 http://www.sxc.hu/pic/m/m/mz/mzacha/1055089_no_spam.jpg
Энэ бол мэдээч харваас ойлгомжтой байна шүү дээ серверийн томоохон асуудал болсон спам спам хийсэн хүнийг киклэдэг плагин


No comments:

Post a Comment