2012/02/07

Авто рестарт(Auto restart)

http://www.amxservera.ru/uploads/posts/2009-11/1257864053_auto-restart-round.jpg 
Энэ бол та нэрнээс нь нь л хараал ойлгож байгаа байх энэ бол сервер эхний раоун буюу бие халаалтын дараа рестарт хийдэг плагин юм.
†††MeDiaFiRe†††

No comments:

Post a Comment